FN:s fattigdomsexpert varnar för ännu större klyftor i redan delat USA

1:17 min

FN:s särskilda sändebud för extrem fattigdom och mänskliga rättigheter befarar att den planerade skattereformen ytterligare kommer att öka de inkomstklyftorna som sedan många år vuxit sig gigantiska i USA.

Ett barn som föds fattigt i USA har i princip ingen möjlighet att ta sig ur fattigdomen. Det är en av FN-sändebudet Philip Alster slutsatser.

Alster har just avslutat en tvåveckorsresa i USA. Han har rest runt i landet inbjuden av Vita huset, men kritiken mot den republikanska ledningen är hård i den del av rapporten som han hittills redovisat.

Utifrån ett redan uselt läge för USA:s 40 miljoner fattiga, ser FN-sändebudet stora ökade risker med den planerade skattereform som han menar riskerar att öka klyftorna ännu mer.

Redan idag är barnadödligheten högre i USA än i något annat utvecklat land, 12 miljoner amerikaner lever med obehandlade parasitsjukdomar som till exempel hakmask, och skillnaderna mellan förutsättningarna för rika och fattiga amerikaner är enorma, konstaterar FN.

Den fullständiga rapporten kommer att publiceras i maj, men riskerar att uppfattas som politisk av många amerikaner, framförallt av republikaner.

Den oberoende senatorn Bernie Sanders, på den amerikanska vänsterkanten, har välkomnat rapporten och träffat Alster, medan republikanernas ledare för representanthuset, Paul Ryan, tackade nej till ett möte med FN-sändebudet på grund av tidsbrist.