Lördag 16 december 2017

Doahkke - en bok om samiska fågelnamn

5:00 min

Yngve Ryd (död 2012) har gjort sig känd för att verkligen gå till botten med vissa ämnen. Tidigare har han bland annat skrivit en bok om snö och en bok om eld. Bägge bygger på många och långa intervjuer med äldre samer. Likadant är det med fågelboken Doahkke - fågelflock. Här kan man läsa om samiska namn på runt 80 olika fåglar som förekommer i Lappland. Men man kan också läsa berättelser om fåglarna, varför de heter som de gör och vad de har betytt för samerna. Boken är indelad i två delar, den ena delen om fågelnamn och myter och den andra om fjällgåsens hemlighet - varför fjällgåsen försvann från de svenska fjällen. Boken är sammanställd av Yngve Ryds syster Lilian Ryd och bildsatt av fotografen Gunilla falk.