USA:s folkhälsomyndighet uppmanas ändra sitt språkbruk

1:20 min

Den amerikanska folkhälsomyndigheten har fått en lista från Trumpadministrationen med sju begrepp som från med nu ska undvikas i myndighetens skrivelser, det rapporterar tidningen Washington Post. Transsexualitet och vetenskapligt baserad är två exempel.

Listan presenterades vid ett budgetmöte i torsdags och väckte stor förvåning. Andra uttryck som nu ska undvikas är "foster", "utsatt" och "evidensbaserad".

Washington Posts källor uppfattar det nya direktivet som ett förbud men enligt en talesperson på sjukvårdsdepartementet som styr folkhälsomyndigheten rör det sig snarare om en diskussion om ordval.

Och att det är just de här orden som ifrågasätts är ingen slump. Vita huset har gång på gång kommit på kant med den akademiska världen sedan vetenskapliga experter från myndigheter och departement sparkats.

Årets amerikanska nobelpristagare är de första på årtionden som inte bjudits in till Vita Huset.

Andra av de ifrågasatta orden hänger ihop med abort och hbtq-frågor som är kontroversiellt både för många trumpväljare och för personer i den nuvarande ledningen.

Det är inte första gången en myndigheten får den här sortens direktiv från trumpadministrationen. I mars uppmanades de anställda vid energimyndigheten, jordbruksverket och miljömyndigheten att sluta använda en rad ord - däribland "klimatförändringar" och "utsläppsminskning".