Utredning om föräldraförsäkring klar: Fem månader ska vara bundna till pappan

1:57 min

I dag presenteras utredningen om föräldraförsäkringen. Regeringsuppdragets fokus har handlat om att göra försäkringen mer jämställd. I förslaget ska fem månader vara vikta bara för pappan.

Det finns också ett fokus på att barnet tidigt ska ha uppväxtvillkor med relation till båda föräldrarna. Lars Arrhenius är regeringens särskilda utredare:

– Det vi gör nu är att gå in och reservera ytterligare månader som man inte kan lämna över till den andra föräldern. De tidigare förändringarna man gjort när man gått in och reserverat har inneburit en förändring, det är därför vi går in och lämnar det här förslaget, Lars Arrhenius.  

Utredningens fokus har varit på barnets rätt till båda sina föräldrar. Under de första tre åren föreslås att pappan har fem föräldramånader vikta till sig och sitt barn. Kan pappan inte ta ut dem förlorar familjen hans fem månader. Mamman har lika många, gemensamt har man sedan fem som familjen delar upp själv.

I Yasmina Orfanidous familj tjänar pappan mer, därför blir valet för att ha en hygglig ekonomi att mamman är hemma.

– Det blir ett straff för barnet om man inte har möjlighet att vara hemma de här fem månaderna. För mig är det inte jämställdhet, för mig är det ett straff för barnen, säger Yasmina Orfanidou.

De småbarnsmammor Ekot mött är oroliga för attityder på arbetsplatsen, cementerade kvinno- och mansroller, att det påverkar dem ekonomiskt att vara den som är hemma länge. Vilma Bodden är trebarnsmor.

– Det är ju sämre pension, kanske begränsar möjligheten att bygga upp ett eget sparande. Man kanske blir omsprungen på jobbet och kanske inte är den som satsas på, säger Vilma Bodden

Men det är nödvändigt med jämställda uttag av föräldraförsäkringen menar Lars Arrhenius.  

– Det är ju det som ligger som grund för vårat uppdrag, den problematiken, hur det ser ut för kvinnor och de ekonomiska förluster man kan göra på lång sikt. Det är därför vi föreslår ganska ingripande förslag för att männen tar ut en större del och det inte bara blir så att kvinnan ska ta det ansvaret. För att jämna ut ekonomiska skillnaderna så är det nödvändigt att man tar ett mer jämställd uttag, säger Lars Arrhenius.