Sveriges 51:a stickmygga

Culiseta glaphyroptera finns vanligtvis i Centraleuropa men myggforskaren Anders Lindström tror inte att den kommit på grund av klimatförändringarna.

Anders Lindström hittade en svärm Culiseta glaphyroptera som övervintrade i en källare i Bohuslän, enligt ett pressmeddelande från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Han misstänker att den funnits i Sverige en längre tid, men att den förbigåtts av vetenskapen.