Skolverket: Alarmerande lärarbrist i Sverige

6:15 min

Det råder lärarbrist runtom i Sverige. Nya siffror från Skolverket visar att skolor och förskolor behöver rekrytera personal till 77 000 heltidstjänster.

Färsk statistik från Skolverket visar på en omfattande brist på lärare i Sverige. De närmaste fem åren behöver tiotusentals heltidstjänster tillsättas. 

I Värmland behöver förskolor och skolor rekrytera motsvarande drygt 2 000 nya heltidstjänster de närmaste fem åren.

Totalt rör det sig om 77 000 tjänster inom både skola och förskola. Det är 7000 fler sedan Skolverkets förra prognos för två år sedan. 

– Det är allvarligt eftersom kvalitet i skolan förutsätter att vi har skickliga, utbildade, examinerade och kompetenta lärare i våra klassrum, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

En viktig anledning till att rekryteringsbehovet har ökat är att befolkningen växt, enligt Skolverket. För att komma till bukt med lärarbristen behöver fler utbilda sig till yrket.

– Vi ser också att det antal lärare och förskollärare som lämnar universitetet idag inte räcker för att tillgodose det behov som finns, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

I prognosen från Skolverket ser man att det största behovet av nyutbildade lärare finns de fem kommande åren. Totalt behöver 92 000 lärare och förskollärare examineras. Om dagens utbildningstakt fortgår, kommer det vara fortsatt lärarbrist om 15 år. Då beräknas 80 000 lärare saknas. 

Några av problemen med att utbilda framtida lärare har varit platsbrist på universiteten och att människor inte vill söka utbildningen. Ett annat bekymmer har varit att lärarstudenter valt att hoppa av.

– Det är flera saker man behöver göra. Vi behöver fortsätta satsa på skola och lärare. Lärare behöver anständiga löner. Vi behöver också titta på hur vi skapar bättre förutsättningar för lärare att ta det ansvar de har. Vi behöver jobba med att utveckla arbetsmiljön. Men inte minst behöver vi stärka attraktionskraften för lärar- och förskolläraryrket, säger Peter Fredriksson.

Framförallt är bristen stor i storstadsregionerna. Där finns hälften av rekryteringsbehoven. Men även andra områden lider av lärarbrist. Södermanland och Västmanland pekas ut som särskilt drabbade.

Men lärarbristen har varit ett faktum sedan en tid tillbaka. Redan 2015 rapporterade Skolverket att lärarbristen var akut. Då visade prognosen på att 70 000 heltidstjänster behövde tillsättas i skolan inom en tidsrymd på fem år. Och inför årets skolstart skvallrade siffror från Arbetsförmedlingen att tusentals lärarjobb behövde tillsättas inför höstterminen.