Ny metod ger bättre rening av miljögifterna PFAS

2:04 min

Nu provas ett nytt sätt att rena Uppsalas dricksvatten från perfluorerade alkylsyror, det som kallas PFAS.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Uppsala vatten startar en pilotstudie om ett nytt och billigare sätt att rena Uppsalas vatten från miljögifterna.  Lutz Ahrens, docent i organisk miljökemi, vill visa om Uppsala vattens metod kan fungera, också för andra vattenverk där det finns problem med PFAS.


PFAS, som i Uppsalas vatten åtminstone bland annat kommer från brandsläckningsskum från försvarets verksamhet vid flygflottiljen, är giftiga ämnen som idag måste renas bort med hjälp av kolfilter. Men det är dyrt och det pågår en tvist om ifall det är Uppsala vatten eller försvaret som ska stå för notan.


Förhoppningsvis kan notan komma att bli billigare framöver. För nu startar alltså en pilotstudie där de istället för ett tjockt lager kolgranulat använder ett membran av ett konstgjort specialdesignat material med små, små porer
– Det fungerar som ett såll, säger Vera Franke doktorand som jobbar med pilotstudien. Det är mer pålitligt.