Skummet i Hamre

Hudiksvalls kommun fortsätter driva frågan om skummet i Hamre

1:38 min

Hudiksvalls kommun vill nu att högsta domstolen ska upphäva Svea hovrätts beslut om att inte ge kommunen prövningstillstånd till mark- och miljööverdomstolen.

Ges ett prövningstillstånd så kan kommunen överklaga ansvarsfrågan för föroreningarna efter släckningsarbetet i Hamre 2015.

Första gången ärendet överklagades så ansåg hovrätten att det var fel instans i kommunen som begärde det, och då fick man inget prövningstillstånd. Någonting som Kommunchef Bengt Friberg menar är fel.

– En så här viktig fråga kan inte få falla på ett formfel, vi menar ju dessutom att det inte är något formfel och att vi har gjort rätt.

Om man får lov att pröva ärendet i Mark- och miljööverdomstolen och det visar sig att kommunen även där är ansvarig så ska man göra rätt för sig säger Bengt Friberg. Men man vill åtminstone få det prövat.

– Då kommer vi att rätta oss efter det, och då har vi ju fått ett besked om att det är väldigt viktigt att man är försiktig när man släcker bränder. Man kan ju bli ansvarig, säger kommunchef Bengt Friberg.

Men om mark- och överdomstolen också bedömer att kommunen är ansvariga så kan inte kommunchefen Bengt Friberg lova att man inte kommer överklaga ytterligare, men han ser det som osannolikt.

– Jag kan ju inte lova, men jag har ju lite svårt att se att vi ska gå vidare efter högsta Svenska instans. Då har vi ju fått det prövat och det är vad vi velat hela tiden, säger kommunchef Bengt Friberg.

De boende i Hamre som fått sitt vatten förorenat har efter kommunens överklagan valt att JO-anmäla kommunen, räddningstjänsten och Bengt Friberg personligen.