Synskadade får vänta flera år på ledarhund

2:02 min

Väntetiden för att få en ledarhund för blinda eller synskadade kan vara upp till tre eller fyra år, enligt Synskadades riksförbund SRF.

Ett 50-tal personer står just nu i kön i väntan på ledarhund. Tre bor i Sörmland.

– Det tär på både kroppen och psyket. Framför allt för den som har haft hund förut och som är van att ta sig fram med den, säger blinde Magnus Gustafsson från Eskilstuna är blind och som använder sig av ledarhund.

Det är Synskadades riksförbund, SRF, som idag har myndighetsansvaret att fördela ledarhundar.

Förra året pensionerades många hundar och av ekonomiska skäl har förbundet inte kunnat köpa in så många nya hundar som man önskat.

Regeringen har nu höjt anslaget till SRF med två miljoner.