Skummet i Hamre

Hamrebor JO-anmäler Hudiksvalls kommun efter förorenat vatten

0:37 min

De boende i Hamre JO-anmäler nu Hudiksvalls kommun som inte vidtagit några åtgärder efter deras dricksvatten förorenats av ett brandskum som användes i släckningsarbetet av en brand för snart tre år sedan.

Tidigare i år konstaterade Mark- och miljödomstolen att det är Räddningstjänsten som är ansvarig för att vattnet förorenats.

Men i går gick ut kommunen ut med att de nu vänder sej till Högsta Domstolen för att de återigen vill pröva frågan.

Daniel Åhs i Hamre är en av dem som har tröttnat på alla juridiska turer.

– De vägrar ju vidta åtgärder efter domen i mark- och miljödomstolen som har vunnit laga kraft. Det kan ju inte vara rätt. De behöver ta tag i och åtgärda saker när man har fått en dom mot sig.

Efterspelet till ansvarsfrågan...hur har det påverkat er som bor i Hamre?

– För oss känns det som en parodi! De har lovat att får de en dom mot sig så ska de ta sitt ansvar. Nu säger kommunchefen att de kanske skulle driva det ännu längre om de skulle få en (ny) dom mot sig - så det går inte riktigt att lita på kommunen längre, säger Daniel Åhs.