Den som följer kostråden gör också miljön en tjänst

Miljön skulle vinna mycket på om alla som bor i Sverige och andra höginkomstländer skulle äta enligt sina nationella kostråd, visar ny forskning.

Det här är en av de slutsatser som dras i en studie som har publicerats i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift.

– Jag tyckte den var intressant därför att det var första gången jag såg beräkningar på sådana här kostrekommendationer både i utvecklingsländer och i den rika delen av världen, säger Elin Röös som forskar om mat och miljön vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Totalt 37 länder som tillsammans är hem för 64 procent av jordens befolkning har ingått i de beräkningar som forskare i Nederländerna har gjort. De har tittat på vad hur miljön skulle påverkas om alla de här människorna följde sina respektive länders kostråd.

Här i Sverige är det Livsmedelsverket som ansvarar för kostråden. Och för rika länder, där bland annat Sverige ingår, skulle utsläppen av växthusgaser minska med mellan 13 och 25 procent. Även övergödningen och utnyttjandet av mark skulle minska.

– Den stora effekten får man om man minskar sin animaliekonsumtion, alltså konsumtion av kött och mejeriprodukter, säger Elin Röös.

Hon tillägger att det inte behöver vara tråkigt att äta mer rotfrukter och andra för Sverige miljömässigt hållbara grönsaker.

– Det kanske låter tråkigt om man bara tänker sig en kålrot. Men det finns massor man kan göra, säger hon och öppnar en av frysboxarna i den livsmedelsbutik vi står i.

– Här finns grönkålsbiffar med vaxböna och rökt paprika, till exempel.

Men som sagt ingår även fattigare länder i den nya studien. Där rekommenderar kostråden oftare att försöka öka intaget av till exempel kött. Då skulle effekten av fullt ut efterlevda kostråd istället öka belastningen på miljön.

Elin Röös menar att vi i de rikare länderna har ett extra stort ansvar för att minska vår miljöpåverkan genom att äta enligt kostråden. Men hon säger också att de som ansvarar för kostråden i fattigare länder mycket väl kan tänka på det här också.

– Det är mycket för att öka proteinintaget som man rekommenderar mer kött. Men man skulle kunna gå mer direkt på växtbaserat protein som baljväxter och nötter.

Referens: Paul Behrens et al. Evaluating the environmental impacts of dietary recommendations. PNAS 4 december 2017. DOI: 10.1073/pnas.1711889114