Bevis slängs efter bara sex månader vid våldtäktsmottagning

2:20 min

På landets enda specialistmottagning för våldtagna förstörs de så kallade spårsäkringssatserna efter sex månader, trots rekommendationen och ett utredningsförslag att de ska sparas i två år.

Så kallade spårsäkringssatser där man säkrar DNA och andra biologiska spår efter att en person har utsatts för ett sexualbrott kan innebära viktiga bevis i en efterföljande rättsprocess.

Det handlar i första hand om att topsa de områden på kroppen där spår som sperma eller saliv kan finnas, men man tar även blod och urinprov. Spåren tas ofta i samband med läkarundersökningar och det är värt att ta dem upp till en vecka efter en våldtäkt, säger läkare Anna Möller, ledningsansvarig läkare på akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm.

Det är den enda mottagningen av sitt slag i Sverige och varje år söker sig runt 800 personer dit. På de flesta större sjukhus i landet - Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå och Kiruna - sparar man spårsäkringssatserna i två år. Men på Södersjukhuset har man bara möjlighet att spara dem i sex månader. 

Flera psykologer, åklagare och advokater som Ekot har pratat med säger att sex månader är för kort tid för att spara det som kan vara värdefullt bevis.

Ungefär 40 procent av patienterna avvaktar med att göra en polisanmälan och då förstörs satsen. Varje år förstörs nästan 300 satser och det händer att åklagare eller polis ringer och ber om spårsäkringssatser som redan är förstörda, säger Anna Möller. 

– Det är klart att de flesta blir besvikna. När de äntligen tagit mod till sig att anmäla, säger Anna Möller. 

I ett betänkande av 2016 års sexualbrottskommitté föreslås också en lagändring för att kräva att satserna sparas i minst två år.

– Vi vill ju spara dem längre och vi har påpekat flera gånger att vi behöver större utrymmen. Blir det ett lagförslag måste ju sjukhuset tillgodose behovet av större lokaler, säger Anna Möller.