Sjukskrivna får hjälp av ny yrkesgrupp

1:09 min

För att sjukskrivna snabbare ska komma tillbaka till arbetslivet finns nu rehabiliteringskoordinatorer i så gott som hela landet, som hjälper sjuka att få rätt vård och samordnar kontakter mellan arbetsgivare och Försäkringskassan.

– Det finns nu mer eller mindre på alla vårdcentraler, på psykiatrimottagningar och inom ortopedin, säger Anna Östbom på Sveriges kommuner och landsting som kartlagt situationen i landet.

– Det känns väldigt roligt att se den här utvecklingen. Från att ett antal landsting genomförde det här på frivillig väg till att alla landsting tagit tag i frågan på ett väldigt seriöst sätt, säger hon.

Rehabiliteringskoordinatorerna hjälper de sjukskrivna att så snabbt som möjligt få rätt vård och samordnar kontakter arbetsgivare och Försäkringskassan. Nu visar Sveriges kommuner och landstings kartläggning att stödet, under 2016, fanns på i sett alla vårdcentraler i landet, men att omfattningen av stödet varierar.

Gotland har till exempel en koordinator på varje vårdcentral, i Stockholm kan flera vårdcentraler dela på samma stödfunktion.

Rehabiliteringskoordinatorn Hannele Björksell, tror att hjälpen är viktigt, särskilt i början av en sjukskrivning.

– Jag känner utifrån mina möten med patienterna att de är väldigt vilse. En koordinator kan ge dem ge mycket vägledning och information.

Vad gör det för skillnad?

– Det gör att patienterna mår bättre och snabbare kommer tillbaka i arbete.

Som Ekot tidigare berättar har en studie vid Stockholms läns landsting visat att den här typen av stöd till patienterna kraftigt förkortar sjukskrivningstiden.

Hitintills har stödet betalats från år till år, men Socialdepartementet utreder just nu om rehabiliteringskoordinatorerna ska bli en permanent yrkesgrupp inom svensk sjukvård. Samtidigt är det många patienter som inte vet om att hjälpen finns, säger Hannele Björksell.

– Det är ju viktigt att känna till att stödet finns på fler och fler vårdcentraler, och att man frågar sin vårdcentral hur det ser ut, säger hon.