Dansen blir både kultur och hälsa för personer med Parkinson

3:16 min

Frigörande dans tillsammans med sångövningar kan hjälpa människor med Parkinsons sjukdom att må bättre. I Jönköping, Malmö och Halmstad dansar nu flera hundra parkinsonsjuka regelbundet, som ett komplement till sjukgymnastik.

Danstränaren Hugo Tham, som dansat i Cullbergbaletten, har infört sångträningen till dansen.

– Andningsapparturen har en benägenhet hos vissa människor med Parkinsons sjukdom att tappa kraft, säger Hugo Tham, och därför är det otroligt viktigt att arbeta med rösten.

Yvonne Persson har Parkinsons sjukdom och hon tränar varje vecka sin lungkapacitet med röstövningar.

Ett 20-tal professionella dansare i landet har utbildats för att hjälpa människor med Parkinson sjukdom att träna frigörande dans.

Berit Nilsson har nyligen börjat dansa och beskriver hur hon gör rörelser både stående och sittande.

– Man får tänja på kroppen åt alla håll och kanter. En skön känsla och harmoni.

Var ligger skillnaden mellan röst- och dansrörelserna och sjukgymnastiken?

– Jag pratar inte träning, jag pratar inte muskeltonus, jag pratar inte om habiliteringsfokus, säger Hugo Tham.

– Jag pratar om konstformen dans.

I Halland står regionen bakom satsningen på dansträning för parkinsonsjuka, genom utvecklaren för Kultur och Hälsa, Hugo Tham på Kultur i Halland.

Under våren erbjuds två vårdcentraler i Halland att pröva dansen i ett skede efter sjukgymnastik, men före helt avslutad behandling.

– Då passar det också in med kultur och hälsa. Att man knyter vården och hälsan samman, slutar Hugo Tham.