Namn på gode män lämnades ut till nazister

2:04 min

Överförmyndaren i Överkalix kommun har lämnat ut namn på alla de gode män i kommunen som ansvarar för ensamkommande barn till den nazistiska internetportalen Nordfront - något som kan ha stridit mot lagen.

– Vi har fått en förfrågan från en representant från Nordfront som har begärt att få ut namn på de som är gode män för ensamkommande barn, säger överförmyndare Ivar Isaksson. 

Hur har ni hanterat det?

– Vi har hanterat det totalt felaktigt genom att lämna ut de här uppgifterna. Vi får inte göra det helt enkelt. Så vi har gjort fel.

En representant från den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen NMR:s internetportal Nordfront har begärt att få ta del av namn på de gode män som företrätt ensamkommande barn. Personen har också frågat kommunen hur många ensamkommande barn varje enskild god man har haft under året.

Överförmyndare Ivar Isaksson förklarar varför man lämnade ut de fem namn på de gode män som företrätt ensamkommande barn i kommunen under året:

– Vi hade alldeles för bråttom. Vi är vana vid att handlingar begärs ut enligt offentlighetsprincipen och nästan allt är offentligt inom kommunen. Men vi har gjort fel. Och vi kan inte göra det ogjort.

Vad skulle ni ha gjort istället för att lämna ut namnen?

– Vi skulle ha skrivit ett avslagsbeslut om att uppgifterna är inte offentliga handlingar.

Ekot har kontaktat den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen NMR:s internetportal Nordfront för att höra
bland annat hur informationen om de gode männen ska användas. Men organisationen har inte svarat på Ekots förfrågan.

Sveriges Kommuner och Landstings förbundsjurist Eva von Schéele bedömer att utlämnandet av uppgifterna om vilka av kommunens gode män som ansvarar för ensamkommande barn strider mot svensk lag – för att uppgiften kan riskera att enskilda lider skada eller men. 

Nu är det en fråga för tillsynsmyndigheten länsstyrelsen att bedömma om detta får en påföljd för kommunen, säger förbundsjuristen.

– Om kommunen bara har lämnat ut namn på gode män som är gode män till ensamkommande barn så är det enligt min uppfattning och enligt de domslut som finns inte korrekt, säger Eva von Schéele, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting.