Söråkersbor får bryta avtalet med IP Only utan straffavgift

1:09 min

Boende i Söråker som tecknat fiberavtal med IP Only kommer få bryta avtalet i förtid utan kostnad. Det för att leverantören inte kommer kunna leverera fiber inom kontraktstiden.

I mars är det två år sedan IP Only tecknade fibernätsavtal med kunder i Söråker, men än har kunderna inte sett till någon fiberinstallation.

På ett möte i Söråker igår meddelade företaget att de kunder som vill kan bryta avtalet i förtid utan kostnad, vilket annars skulle kosta 6 900 kronor, enligt avtalet.

Företaget erkänner också att de begått en rad misstag under kontraktstiden, bland annat har de glömt att ansöka om grävtillstånd, men vidhåller att de kommer att leverera fiber till de kunder som fortfarande vill vara kvar. När det kan bli är fortfarande oklart.