En bit kvar till ekonomisk jämställdhet

9:04 min

Sverige är bäst i EU på jämställdhet och den ekonomiska jämställdheten mellan könen har ökat totalt sett inom EU. Men majoriteten av svenska män och kvinnor som lever tillsammans i en relation är fortsatt ojämställda när det kommer till pengar. Hör bland andra Anita Nyberg, professor emerita vid Genusvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och Carola Erixon Gyllenmyr, familjerättsjurist.

Reporter Matilda Hellstadius Rangborg.