Regeringen vill höja trängselskatten

Regeringen föreslår, i samråd med kommuner i Stockholmsområdet, att trängselskatten i Stockholm höjs från 2020.

Pengarna ska finansiera mer investeringar i infrastruktur.

Trängelskatten ska börja tas ut redan från klockan 06.00 och beloppen för vissa tider höjs.

Förslagen är en följd av de förhandlingar som Sverigeförhandlingen har fört med kommuner i Stockholmsregionen.

– I morgon kommer regeringen att fatta beslut. säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en pressträff i samband med att Sverigeförhandlingen presenterar sitt slutbetänkande.

Pengarna från den höjda och ändrade trängelskatten vid infarterna och på Essingeleden ska bidra till att finansiera en ny tunnelbanelinje från Älvsjö till Fridhemsplan, samt byggande av den så kallade spårväg syd, en T-banestation i Hagalund och en förlängning av Roslagsbanan. Enligt Eneroth är satsningarna kopplade till byggandet av 100 000 bostäder i regionen.