Eksjö

Vanligt diarréläkemedel bakom flera dödsfall

6:33 min

Förra året tros elva personer ha dött i Sverige på grund av ämnet loperamid som finns i vanliga receptfria läkemedel som Imodium och Dimor.

Enligt Rättsmedicinalverket intogs ämnet antingen ensamt eller i kombination med andra substanser.

Mona Dahlgren tror att hennes son Jesper kan ha dött av mycket stora mängder av det vanliga läkemedlet Imodium.

– De hittade honom livlös på golvet. I köket. Han låg i framstupa sidoläge, inga skador eller något sådant.

Jesper Åhlin från Eksjö blev 24 år gammal. På morgonen den femte december hittades han i sin lägenhet i Norrköping som var ett stödboende där han skulle få hjälp att komma tillrätta med sitt tunga och långvariga missbruk. Han hade bara bara bott där några veckor.

– Det är klart att han ville bli drogfri men ångesten tar ju över.

Det är inte klarlagt vad Jesper dog av ännu, men dagen innan skrev han till en vän att han tagit två tabletter Tramadol. Han hade ångest och kände sig ensam och sysslolös i Norrköping.

Han har också berättat för vänner att han bara dagarna innan han dog stulit över 30 paket Dimor eller Imodium, ett vanligt medel mot diarré som finns receptfritt på apoteken.

Personal har berättat för Jespers mamma Mona att de hittade två fulla bärkassar med tomma Imodiumpaket i Jespers lägenhet.

– Han började nog missbruka rätt snart, de här loperamid för han var rädd för stickorna och testerna, att det har testerna ska ge utslag på någonting och då tar de ju något som är mer okänt. Det är det som är det riktigt farliga i det.

Det aktiva ämnet i Dimor och Imodium heter loperamid och är en så kallad opioid men är helt ofarlig de doser som rekommenderas vid magproblem. Loperamid ska inte gå in långvarigt i hjärnan men bland missbrukskretsar på nätet skrivs ändå att mycket höga doser på uppemot mellan 50 och 100 tabletter ändå kan ge någon slags effekt.

Loperamid har i flera fall lett till döden berättar Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och läkare på Beroendecentrum i Malmö

– Det finns en del dokumenterade fall och fallrapporter och fallserier från andra länder att det finns en viss missbrukspotential att loperamid kan förekomma som en drog framför allt i ett blandat missbruk, säger Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och läkare på Beroendecentrum i Malmö.

– Jag skulle köpa Imodium åt honom för han hade ont i magen och det gjorde jag i god tro, berättar Mona Dahlgren.

Sen skulle han ha mer men då blev jag misstänksam och började jag googla och hittade att det kan ge morfinrus.

Hon berättar att han missbrukat i princip allt han kunnat få tag i i stora mängder. Men trots att Jesper alltså tagit en hel del loperamid är det alltså inte säkert att det var just det han dog av.

Först om någon månad kan Rättsmedicinalverket ge klart besked. Siffror från Rättsmedicinalverket visar att antalet obduktionsärenden där loperamid ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak har ökat mellan åren 2011 till 2016.

Från att det handlat om något enstaka fall per år började det öka 2014 och förra året var det uppe i elva. Siffror värda att ta på allvar enligt professor Anders Håkansson.

– Det är oroande och ger skäl att titta på det här, säger han

– Vi har ett problematiskt opiodanvändande i samhället och en ökande dödlighet relaterade till opioidläkemedel generellt. Det låter som att även det här läkemedlet är en del av det mönstret.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten varnade förra året för att stora mängder loperamid kan ge allvarliga hjärtproblem. Myndigheten har sett allt fler fall av biverkningar och dödsfall. Det svenska läkemedelsverket  hänvisar till den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté som efter den amerikanska varningen ålagt tillverkarna att informera om riskerna.

Mona som visste att Jesper missbrukat loperamid tidigare fick den andra december reda på att han stulit läkemedel, över 30 paket, troligen Dimor eller Imodium. Hon ringde och varnade personal på stödboendet, men enligt Mona sa de att de inte ville gå in i hans lägenhet utan ringde Jesper istället.

Den fjärde december skrev han till en kompis att han stal ännu mer - den femte december var han död.

– De ska ta bort det från hyllorna och ganska många föräldrar vet inte om att det missbrukas och blir inte tillräckligt oroliga, säger Mona Dahlgren.

Ekot har också varit i kontakt med stödboendet i Norrköping som inte vill säga någonting om det här.