Få orosanmälningar leder till insatser

2:33 min

Orosanmälningarna har fyrdubblats de senaste åren. Men bara var tionde anmälan leder till en insats i familjen.

Antalet orosanmälningar om barn som far illa i Karlskrona kommun har fyrdubblats på fem år. Då fick socialtjänsten 50 samtal i månaden, nu får de 200 samtal i månaden.

En ny granskning som socialförvaltningen har gjort visar att bara var tionde orosanmälan leder till en insats, alltså där familjen får en stödinsats eller där barnet omhändertas eller liknande. 

– Det hade varit gott ifall man hade kunnat reflektera och prata med den man är orolig för och tillsammans kanske vända sig till oss, säger Claes Wiridén, chef för socialtjänsten i Karlskrona. 

Vill många ha ryggen fri och därför anmäler?

– Ja, självklart ligger det en hel del i det.

Men i de fall där familjen själv hör av sig ser det helt annorlunda ut. Där blir det en insats i hälften av fallen.

– Klart att det är motiverade att ta emot stöd, så det är naturligtvis mer rationellt för oss, säger Claes Wiridén.