Utställning i Hudiksvall om en av länets minsta byar

1:08 min

"Se och lefv" heter en utställning på Hälsinglands museum i Hudiksvall. Den handlar om byn Hamra och dess människor och liv i den nordvästligaste delen av länet.

– Vi tittade på olika kyrkor i pastoratet och hur mycket gudstjänster man firade i de olika kyrkorna. Och en kyrka som stack ut var Hamra Kyrka, för den användes inte så mycket och man har inte så många gudstjänster där längre. Vi besökte kyrkan men det blev också väldigt viktigt att lära känna människorna i Hamra för att se om det finns fler saker kyrkan kan används till i dag, säger Gunilla Stenberg på Hälsinglands museum.

Med den utgångspunkten byggdes en vacker bildutställning på Hälsinglands museum som går långt tillbaka i tiden, och till nutid i en by med mindre än hundra invånare.

Utställningen visar också de säregna ljuskronorna från Hamra kyrka, Jolls ljuskronor som förfärdigades av stenarbetaren Jonas Svensson.