Arbetsförmedlingen missar regeringens mål

1:19 min

Arbetsförmedlingen väntas missa flera av de mål som regeringen satt upp för myndigheten i år. Det handlar bland annat om minskad långtidsarbetslöshet, bättre matchning och att funktionsnedsatta i större utsträckning ska gå till jobb eller studier.

– Arbetsförmedlingen håller på med en förändring och har förbättrat sitt arbetssätt på många sätt, men resultaten har inte förbättrats i samma takt och det måste de göra, säger socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson.

Hur viktigt är det att de här målen uppfylls?

– Det är mycket viktigt.

I regleringsbrevet för 2017 har regeringen satt som mål att Arbetsförmedlingen ska förbättra resultaten inom ett antal viktiga områden.

Bland annat ska långtidsarbetslösheten minska och matchningen mellan arbetsgivare och de som söker jobb bli bättre. De arbetslösa som saknar gymnasieutbildning ska i större utsträckning påbörja studier och en större andel av de personer som har en funktionsnedsättning som försvårar arbete ska gå till jobb eller utbildning.

Men på samtliga dessa områden väntas Arbetsförmedlingen inte nå målen, vilket skulle innebära att man missar en majoritet av regeringens mål.

– Vi kommer inte nå alla mål, men vi är på rätt väg och vi arbetar ju också med att utveckla vår verksamhet så att vi ska nå målen, säger Annika Sundén som är analyschef på Arbetsförmedlingen.

Är det målen som är för svåra eller är det ni som inte gör tillräckligt bra ifrån er?

– Det finns fortfarande mycket kvar att göra, vi har ett stort och komplext uppdrag. Vi ser också, att i och med att den stora grupp av nyanlända som kom till Sverige hösten år 2015 kom till Arbetsförmedlingen under det här året, så vi har haft ett inflöde som har varit mycket större än tidigare år, säger Annika Sundén.

Men på några områden ser resultaten bättre ut. Till exempel har tiden som arbetslösa ungdomar går utan jobb, studier eller en annan insats kortats, vilket Ekot har rapporterat om tidigare.

Arbetsförmedlingen ser även ut att klarar de två mål som rör etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Under januari till och med november i år ökade andelen personer som lämnar etableringsfasen för studier eller arbete. Från 32,2 procent till 32,5 procent, alltså en ökning på 0,3 procentenheter.

– Det som är glädjande är att det är allt fler kvinnor som går till arbete och studier, den andelen har ökat. Men vi ser fortfarande stora skillnader mellan kvinnor och män. Det är en alldeles för låg andel kvinnor och det här är ett viktigt uppdrag för oss att utjämna det och att uppmuntra kvinnor att komma in på arbetsmarknaden, säger Annika Sundén.