Godegård

På plats vid sista avslutningen på Godegårds skola

1:55 min

I dag är det avslutning på många skolor och för eleverna på Godegård skola i Motala är det en ett rejält avslut, då skolan läggs ner till nästa termin.

Eftersom elevunderlaget minskat ytterligare och prognoser fram till 2023 inte visar någon ökning, valde bildningsnämnden att lägga ner skolan till årsskiftet. Föräldrar och boende i Godegård överklagade beslutet till förvaltningsrätten. De menade att kommunfullmäktige måste besluta i en sådan här viktig fråga.

Men domstolen slår fast att de klagande inte visat att beslutet är olagligt och avslår därför överklagandet. Domen betyder inte att själva beslutets lämplighet prövats, bara att det gått rätt till när det togs.