Många svensk-somalier definierar inte prickning som könsstympning

1:55 min

Prickning klassificeras som en typ av kvinnlig könsstympning.
Men många svensk-somalier definierar inte prickning som könsstympning, visar en studie från Uppsala Universitet.

Prickning innebär att klitoris sticks med ett vasst föremål för att orsaka en blödning. Det skiljer sig från andra former av könsstympning då ingen vävnad tas bort.

Forskaren Anna Wahlberg vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa som har skrivit en doktorsavhandling om könsstympning berättar att nästan var femte person i studien var positivt inställd till prickning.

– Det var främst de som var nyanlända i Sverige, som hade bott en kort tid i Sverige. Och man såg ganska tydligt att ju längre tid man bott i Sverige, desto mindre sannolikt är det att man stödjer prickning, säger Anna Wahlberg.

Anna Wahlberg och hennes kollegor intervjuade runt 650 svensksomalier i fyra svenska städer.

I Somalia är de flesta kvinnor könsstympade, men enligt studien minskar stödet för könsstympning mycket snabbt bland somalier som flyttat till Sverige.

Bara fyra procent av de tillfrågade var positivt inställda till mer omfattande former av könsstympning.

Men för just prickning var stödet större, nästan var femte, eller 18 procent av de tillfrågade, var positivt inställda till prickning, trots att just den typen av könsstympning är mycket ovanlig i Somalia.

– Man inser att de grövre formerna är farliga för hälsan och man vill inte skada sina barn och då tänker man kanske att prickning kan vara en medelväg, att man behåller lite av sin kultur. Men man anpassar sig också till den svenska kulturen, säger Anna Wahlberg.

Studien visade också att nästa var tredje tillfrågad svensk-somalier inte själva definierar prickning som könsstympning.

Samtidigt var de flesta medvetna om att det inte är möjligt att utföra ingreppet i Sverige då det inte är tillåtet.

Anna Wahlberg menar att det är viktigt att höja kunskapen om prickning.

– Problemet blir om man gör en kampanj eller någon typ av intervention för att få kvinnlig könsstympning att upphöra, om man då använder begrepp som kvinnlig könsstympning, men de man försöker nå inte definierar prickning som en typ av könsstympning, då missar man den gruppen, säger Anna Wahlberg.