Grafik: Så rankar väljare partiernas politik – område för område

I opinionsmätningen "Bäst parti" mäter Novus hur väljare ser på partiernas politik i olika sakfrågor. I mätningen rankas även vilket ämnesområde som anses viktigast av väljarna.

Fakta: Bäst parti december 2017

Undersökningen, med totalt 1001 intervjuer, genomfördes 14 - 20 december 2017, genom en riksrepresenativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 

De sammanlagda svaren per ämnesområde når inte upp till 100 procent då svarande inte alltid svara vilket parti de anser bäst.

De frågorna som är redovisade är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.