Torsken decimetern kortare än på nittiotalet

1:48 min

Fiskeripolitiken för hållbart fiske i Östersjön kan ha motsatt effekt, visar en studie från Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Genom att spara små torskar och bara fånga stora skulle långsiktigt hållbart torskfiske i Östersjön skapas. I stället har torsken i Östersjön blivit allt mindre.

Dessutom växer torsken allt sämre, visar en vetenskaplig studie som forskarna Henrik Svedäng och Sara Hornborg står bakom. 

"Alarmerande utveckling"

Henrik Svedäng kallar utvecklingen alarmerande: 

– Det är klart det är alarmerande om man förändrar ekosystemets struktur så. Dessutom är det illa för fiskerinäringen när man har många små individer som inte blir stora. Det produceras mindre torsk, helt enkelt, mindre mängd biomassa.

Yrkesfiskaren Johannes Klingvall i Herrvik säger att det var flera år sedan de fick upp stora torskar och att medelvikten i dag ligger kring kilot.

Genom att använda maskor i en viss storlek ger man små torskar, som fångas in i en trål, möjlighet att undkomma. Det kallas för selektivt fiske och tanken är att de små torskarna ska växa och bli stora nog att hinna fortplanta sig en gång innan de fångas; en strategi som är en viktig del i både den svenska och den europeiska fiskeripolitiken, och ska bidra till ett långsiktigt hållbart fiske.

Blir allt mindre

Men enligt den vetenskapliga studien, blir torskarna i Östersjön bara mindre och mindre, jämfört med 1990-talet.

– Vad det hela har resulterat i är att man fiskat bort de stora individerna, de är väldigt sällsynta i dag. Och medellängden har minskat från ungefär 40 centimeter till ungefär 30 centimeter i dag, säger Henrik Svedäng.

När alla torskar är i ungefär samma storlek så ökar konkurrensen om maten; resultatet blir många små och magra fiskar som inte växer till sig. Och det finns tecken på att torsken i Östersjön redan har anpassat sig till att vara en liten fisk, eftersom den nu börjat leka och fortplanta sig när den bara är hälften så stor som den var på 1990-talet.

Kan ge stora konsekvenser

Är det här ett tecken på genetiska förändringar?

– Det vet man inte, men det skulle mycket väl kunna vara det, säger Henrik Svedäng.

Och bristen på stora rovfiskar i Östersjön kan ha långtgående konsekvenser. 

– Nu är det viktigaste rovdjuret i havet mer eller mindre borta, och det riskerar att förändra ekosystemet. Rovfiskarna behövs, för miljöns skull.