Anmälda sexbrott på svenska färjor fortsatt högt

1:22 min

Trots insatser från svenska kryssningsbolagen att förhindra våldtäkter ombord, är antalet anmälningar om sexualbrott på de svenska färjorna fortsatt högt.

För att komma till rätta med problemet vill polisen att svensk alkohollagstiftning börjar gälla ombord på färjorna, säger Olof Bratthall som är polis i polisregion Stockholm.

– Med överservering på båtarna följer våldsbrott, våldtäkter, sexuella ofredanden. Det är ett oerhört lidande för personen som blir utsatt och en kostnad för samhället. Så får vi en lagändring som innebär att polisen kan bedriva myndighetsutövning mot rederiernas överservering av alkohol kommer vi även att kunna påverka situationen, säger Olof Bratthall till Ekot.

De senaste åren har flera vittnat om övergrepp på nöjeskryssningar. År 2014 gjordes 33 anmälningar om sexualbrott på färjor mellan Stockholm och Finland och Åland. 18 av dem gällde våldtäkt.

2017 är siffran på ungefär samma nivå, 35 anmälningar om sexualbrott varav 19 stycken våldtäkter. Enligt polisen kan det finnas ett mörkertal eftersom statistiken inte tar hänsyn till brott som anmälts i Finland eller en lokal vårdcentralen.

Ofta begås brotten på färjorna i berusat tillstånd. Och därför vill polisen att svensk alkohollagstiftning ska börja gälla ombord Så att de kan förhindra överservering och dra in utskänkningstillstånd på färjorna på samma sätt som på land.

Pia Berglund på branschorganisationen Svensk Sjöfart säger rederierna vidtagit flera åtgärder under året för att säkra tryggheten för passagerna, bland annat genom att begränsa servering av alkohol till vissa tider.

Hon är positiv till polisens förslag, men tycker att frågan ska regleras på annat sätt.

– Eftersom sjöfarten är internationell så är det svårt att reglera den på det sättet. Ska vi ta frågan på allvar så måste vi reglera den för alla fartyg och då exempelvis inom ramen för EU-samarbetet, säger Pia Berglund.

På Socialdepartementet håller man just nu på att se över flera delar av alkohollagstiftningen och enligt statssekreterare Agneta Karlsson kommer förslaget att utredas framöver.

– Alkohollagstiftningen förändras ju kontinuerligt och just nu har vi prioriterat några andra frågor som handlar om alkohol och reklam riktat till barn. Men det är klart att den här frågan också måste ses över, säger Agneta Karlsson.