Trump vill ge Ukraina amerikanska pansarvärn

1:03 min

Ukraina kommer få tillgång till mer amerikanska vapen, enligt ett beslut från Trumpadministrationen. Det innebär att de får tillgång till pansarvärnsroboten Javelin, som kan slå ut stridsvagnar.

Beskedet från Washington väcker stor uppmärksamhet i Ukraina, som länge försökt förmå både USA och EU länder att förse landet med bättre försvarsmedel, som pansarvärnssystem.

Det kommer i ett extra spänt läge där striderna trappats upp, ökade brott mot vapenvileavtalet Minsk II och där Ryssland ensidigt beslutat dra bort ryska officerare, som tillsammans med ukrainska ingått i ett samarbete för att säkra OSSE:s, (organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) övervakares uppdrag längs demarkationslinjen.

Kiev har förstärkt sina gränser och varnar för att Ryssland planerar nya militära insatser i östra Ukraina.

"Hjälpen från USA handlar enbart om försvar, och som vi alltid sagt så har Ukraina rätt att försvara sig", skriver det amerikanska utrikesdepartementet i ett uttalande.

Beslutet gäller ett försvarspaket med försäljning av 210 pansarvärnsrobotar och 35 avfyrningssystem för robotar, som skulle kräva ett godkännande av den amerikanska kongressen.

USA:s utrikesminister Rex Tillerson varnade i veckan för att striderna ökat med 60 procent i år och pekade särskilt ut Ryssland för att spänningarna ökat.

Enligt Tillerson är Rysslands agerande gentemot Ukraina det största hindret för att åter normalisera USA:s relation med Ryssland.

Beslutet om att förse Ukraina med tyngre vapen lär inte heller öka chanserna för bättre relationer.

Samtidigt har det ryska förslaget om fredsövervakare från FN mötts med försiktig optimism både i FN och från organisationer, som bevakar konflikten, men det finns stor oenighet om hur och var en sådan styrka ska kunna fungera.

Hittills har det amerikanska stödet till Ukraina främst handlat om militär träning och utrustning som fordon och uniformer. Några privata vapenfirmor har också haft tillstånd att sälja lättare handeldvapen.