Kollektivtrafiken byggs ut i Afrika efter snabb befolkningsökning

1:46 min

Den snabba befolkningsökningen i Afrika leder till att många länder nu snabbt måste bygga ut sin infrastruktur.

Abidjan, som är Elfenbenskustens huvudstad i Västafrika, kommer om trettio år att ha en dubbelt så stor befolkning som i dag och vara en tiomiljonersstad.

Många företag är nu med och konkurrerar om att få sälja sina lösningar.

Svenska Scania hoppas få leverera bussar, biljettsystem och underhåll.

Huvudstaden i Elfenbenskusten har ett mini-Manhattan, men är i övrigt vidsträckt med stora avstånd för mångmiljonstadens invånare att sig till arbeten, skolor och för att mötas.

Frankrike har nyligen sålt tunnelbana, men det krävs ännu mer och det brådskar att få till en trygg och bra kollektivtrafik, enligt infrastrukturministern Amédé Koffi Kouako.

Vattenförsörjning, reningssystem, toaletter, vägar - behoven är många när de så kallade megastäderna blir allt fler i utvecklingsländer runt om i världen.

För Elfenbenskusten gäller det att väga ihop många aspekter i valet av leverantörer. Infrastrukturministern Amédé Koffi Kouako talar bland annat om pris, ren luft och även arbetstillfällen som avgörande.

Elfenbenskustens ekonomi har de senaste fem åren vuxit med 8-9 % men det räcker inte för att bort arbetslösheten.

Befolkningen är ung och många har hittills varit lockade av att söka sig till Europa, men EU-länderna gör sitt yttersta nu för att motarbeta denna migration. Att bygga ut kollektivtrafiken blir en bricka som underlättar på arbetsmarknaden och därmed kan göra hemlandet mer attraktivt.