GÖTEBORGARE I ALLA VÄRLDENS HÖRN

Burduse Thorild mötte döden på Grönland

5:03 min

Thorild Wulff var en relativt extrem göteborgare som till sist dukade under för sin gränslösa äventyrslust.

Thorild Wulff (1877-1917) föddes och växte upp i ett göteborgskt grosshandlarhem. Han studerade i Lund, framförallt botanik, och tog en fil. kand. 1897 och disputerade till fil. doktor 1902. 

Ingen skrivbordsperson
Wulff hade sedan, från och till, ett par olika akademiska tjänster men vantrivdes med skrivbordsarbete och byråkrati och redan tidigt sökte han sig till mer äventyrliga projekt, som exempelvis deltagare i olika expeditioner. Som botanist hade han möjlighet att söka till expeditioner som vetenskaplig medarbetare.

Hans första expedition var den så kallade Gradmätningsexpeditionen till Spetsbergen 1899, i vars uppgifter också ingick att söka efter den försvunna Andrée-expeditionen. 

Rövade i Kina
År 1912-14 reste Thorild Wulff till Kina för att skaffa kinesiska konstföremål till det nyöppnade Röhsska Museet. Wulff har beskrivits som delvis hämningslös i sitt förvärvande av föremål under den här resan och kanske han mer eller mindre stal en del av föremålen, som senare skeppades till Göteborg.

– Han beskrev det själv som att han skulle ut på rövarstråt, säger Anders Larsson som är polarkännare i Göteborg och verksam vid Universitetsbiblioteket. 

Instängd som kom ut
Efter hemkomsten från Kinaresan vantrivdes Thorild Wulff med tillvaron, då världen utanför Sverige var stängd på grund av världskriget.

Men ett land kunde man resa till och det var Grönland och det gjorde Thorild Wulff.

– Han fick på plats som botanist på den kände polarfararen Knud Rasmussons andra såkallade Thule-expedition som var en färd till de nordligaste delarna av Grönland, säger polarexperten Anders Larsson. 

Kritisk situation                                                  
Men expeditionen skulle inte sluta lyckligt. Den drabbades av problem som inte minst berodde på att det längs expeditionens väg inte fanns tillräckligt med vilt att skjuta för expeditionsmedlemmarnas matbehov.

– Det blev så småningom en kritisk situation och Thorild Wulff, som led av malaria, klarade inte svårigheterna som uppstod. Han bad färdkamraterna lämna honom ensam, för att de skulle kunna rädda sina egna liv, säger Anders Larsson.

Hittades aldrig
Så Thorild Wulff lämnades på isen, efter att ha skrivit några sista brev och en avslutande vetenskaplig rapport. Hans färdkamrater klarade sig helskinnade ner till bebodda trakter. En undsättningsexpedition sändes ut för att rädda Thorild Wulff men inga spår av honom återfanns och har inte heller senare återfunnits.