Sexslavar splittrar Japan och Sydkorea

1:39 min

Ett diplomatiskt gräl har blossat upp mellan Japan och Sydkorea.

Bråket bottnar i hur de kvinnor som utnyttjades som sexslavar under andra världskriget ska kompenseras.

Fram till 1945 var dåvarande Korea en japansk koloni. Under andra världskriget tvingade Japan uppåt 200 000 kvinnor från bland annat Korea till prostitution på japanska militärbordeller.

För precis två år sedan enades Japan och Sydkoreas regeringar om ett försoningsavtal. Det innebar att Japan bad om ursäkt och betalade motsvarande cirka 70 miljoner kronor till en fond för kvinnorna. Därmed skulle den infekterade frågan vara ur världen.

Men nu har en sydkoreansk utredning avslöjat hur förhandlingarna som ledde fram till avtalet gick till. Bland annat slår man fast att avtalet skyndades fram och att kvinnorna inte tillräckligt kompenserades. I ett hemligt sidoavtal förbjöds Sydkorea från att offentligt använda ordet sexslavar. Japan använder istället den förskönande omskrivningen "tröstekvinnor".

Efter att ha läst utredningen sade Sydkoreas utrikesminister Kang Kyung-Wha i dag att hon kan komma att riva upp avtalet. I ett uttalande bad hon kvinnorna och deras anhöriga om ursäkt. Hon sade också att Japan måste ta juridiskt ansvar och erbjuda kvinnorna rättmätig kompensation.

Uttalandet mötte genast starka reaktioner i Tokyo. Japans utrikesminister Taro Kono sade att alla försök från Sydkoreas sida att ändra det redan genomförda avtalet är oacceptabla och att relationen mellan länderna kommer att bli ohanterlig om avtalet bryts.

Japan och Sydkorea spelar viktiga roller i försöken att stoppa Nordkoreas kärnvapenprogram. Det aktuella diplomatiska bråket riskerar att skada de gemensamma ansträngningarna att förhindra en upptrappning av det laddade läget på den koreanska halvön.