Sydöstra Skåne

Nu ska Österlens vattendrag bli renare

3:17 min

En stor satsning på Österlens vattendrag drar nu igång. Renare vatten och en ökad biologisk mångfald är målet.

Två vattenråd och fem kommuner samarbetar i ett treårigt Leaderprojekt, som kallas för "Österlens sköna vattendrag". Sammanlagt tre miljoner kronor finns i budgeten, hälften från Leader och hälften från de fem kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Kristianstad och Hörby.

- Det här är en väldigt stor satsning för våra vattenråd, vi har inte haft de här resurserna innan, säger Magnus Nilsson, ordförande i Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, som driver projektet tillsammans med Österlens vattenråd.

- Det är därför vi har sökt pengar via leader så vi har möjlighet att kraftsamla på detta viset, säger han.

Vi träffas vid Bengtemölla, där Verkeån forsar fram - en vacker å med god vattenkvalité. Syftet med "Österlens sköna vattendrag" är att alla vattendrag ska få god status enligt EU:s vattendirektiv, berättar Magnus Nilsson.

- Vi har ju relativt god status här, men några vattendrag har bara måttlig status, och syftet är att samtliga våra vattendrag ska uppnå god status till 2027, säger han.

Det här är en väldigt stor satsning för våra vattenråd, vi har inte haft de här resurserna innan.

En projektledare ska nu anställas, och mycket av arbetet handlar om att samla alla krafter längs vattendragen som rinner i sydöstra Skåne.

- Ja det är ju många olika intressenter längs vattendragen, dels har vi alla våra fem kommuner, sen har vi alla naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar, LRF, markägare och så vidare, som alla gärna vill att det ska bli god status i vattendragen, säger Magnus Nilsson.

De idéella krafternas arbete för vattnen är mycket viktiga, menar Magnus Nilsson och berättar att det kommer att hållas flera möten vid de olika vattendragen, och även barn- och ungdomsaktiviteter. Han hoppas att de tankar och idéer som kommer fram i slutändan ska leda till olika konkreta åtgärder framöver. Det kan exempelvis handla om våtmarker, tvåstegsdiken, kväve- eller fosforfällor, eller att skapa meandringar, alltså att snirkla till vattendrag.

- Då flyter vattnet lite långsammare i landskapet och näringssalter har möjlighet att stanna kvar på landbacken, så att de inte går ut i Östersjön och övergöder den, säger han.