Hanar förblev hanar efter bättre avloppsrening

2:27 min

Bättre rening av enskilda avlopp verkar ha stor betydelse för att hanfiskar inte ska drabbas av könsförändringar. Den slutsatsen drar danska forskare som har gjort mätningar på fisk i 18 vattendrag på ön Fyn i Danmark.

När en hanfisk får simma omkring i vatten, som innehåller förhöjda halter av det kvinnliga könshormonet östrogen, kan både testiklar och äggstockar utvecklas samtidigt.

Den här femininisering kan också mätas genom mängden ägguleprotein. Mer östrogen i vattnet gör att mer ägguleprotein bildas även i hanfiskar.

Enligt den danska studien har man inte observerat någon feminisering i fisk nedströms stora reningsverk, där östrogen från kvinnors p-piller kan brytas ner. I gammaldags enskilda avlopp finns däremot ingen rening av östrogen.

Forskarna undersökte öringar i 18 danska vattendrag där det bara finns enskilda avlopp från en utspridd bebyggelse, alltså inga stora reningsverk.

De mätte mängden ägguleprotein i fisken under två perioder, första gången 2000–2004 och andra gången tio år senare.

Mätningarna visade att halterna ägguleprotein hade minskat i genomsnitt 70 gånger i öringhanarna.

Detta har skett samtidigt som danska myndigheterna har ställt hårdare krav på att hushåll måste förbättra sin avloppsreningen om de har enskilt avlopp. Det är sannolikt de hårdare reningskraven som lett till att öringhanarna slipper att få både testiklar och äggstockar, enligt forskarna.

Fortfarande finns cirka 40 000 enskilda avlopp i Danmark som inte renar östrogen. I Sverige sknar 240 000 hushåll modern rening, enligt reningsverkens branschorgan Svenskt vatten.

De danska forskarnas slutsatser är väl grundade, menar Magnus Appelberg som är professor på institutionen för akvatiska resurser på SLU.

– Det visar betydelsen av att enskilda avlopp kan ha en väsentlig betydelse, och att det faktiskt kan löna sig att göra något åt det, säger han.

Referens: Jane Mothorst et al, Vitellogenin concentrations in feral danish brown trout have decreased: an effect of improved sewage treatment in rural areas? Environmental Toxicology and Chemistry. DOI 10.1002/etc.4016