Fler får hjälp med samordning för rehabilitering

3:59 min

Det finns hjälp att få för den som hamnat mellan stolarna. Samordningsförbundet Samspelet märker ett ökat tryck från Försäkringskassan.

– Det är många som far illa i våra olika system och behöver vår hjälp. Vår uppgift är att samordna så människor inte faller mellan stolarna på olika myndigheter, säger Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef.

Det kan till exempel handla om personer som varit arbetslösa eller sjuka länge eller som blivit utförsäkrade och inte riktigt vet vart de ska vända sig och behöver hjälp med kontakten med alla myndigheter. 

Samordningsförbundet Samspelet ägs av arbetsförmedling, landsting, Försäkringskassan och flera värmländska kommuner och alla dessa myndigheter kan remittera hjälpsökande till Samspelets verksamhet. 

- Vi har märkt ett kraftigt ökat tryck från Försäkringskassan de senaste två åren. 

Tanken är att den sökande själv behöver formulera vilken hjälp den behöver. Målet för återtåget till arbetslivet eller studier måste sättas av den sökande själv.
Förtroendet för myndigheter och den egna självkänslan måste byggas upp långsamt.

– Vi är inte så kända, och det är ett aber. 

Förra året var det ungefär 240 personer som fick hjälp på Samspelet. Nio av tio personer som söker till Samspelet har kontakt med psykiatrin och kan även få hjälp med dessa kontakter. 
Väntetiden för att få hjälp på Samspelet ska inte behöva vara mer än två månader.

– Vi har resurser att ta hand om de som söker, berättar Meta Fredriksson-Monfelt.