"Visby är ju inte som vilken annan stad som helst"

2:07 min

Världsarvet tillhör ingen nation det tillhör alla, för all framtid, säger Ulrika Mebus, Gotlands Museum

Ulrika Mebus jobbar med kulturmiljö på Gotlands Museum är med i ICOMOS - International Council of Monuments and Sights, ett öppet, opolitiskt forum för kulturarv, som fungerar som rådgivare för UNESCO i världsarvsfrågor och som forum för kunskapsutbyte länder emellan.

Var tredje år håller ICOMOS en generalförsamling, och Ulrika Mebus är just hemkommen från New Dehli där mötet hölls i år.

– Vi besökte ett stort restaureringsprojekt. Och de har haft precis samma problem som vi i Visby, att man använde väldigt mycket cement under 1900-talet, säger hon. 

Här berättar hon både om konkret erfarenhetsutbyte gällande lokalproducerade kalkblandningar för restauration av gamla monument och om inspiration kring hur kulturarv kan förvaltas.