Myndigheter bråkar om havsnära byggen

1:44 min

I Skåne, Sveriges mest erosionsdrabbade landskap, är Länstyrelsen och Kristanstads kommun oense om hur stort hotet från havet är.

Länsstyrelsen i Skåne har nämligen upphävt detaljplanen för två nybyggen i nära havet i Kristanstads kommun på grund av risken för havshöjning, trots att husen skulle ligga flera meter över den nuvarande havsnivån.

– Området i sin helhet erbjuder en hel del problem när det gäller den låga terrängen i förhållande till en havsvattenstigning och ett erosionsproblem, säger Ola Melin, länsöverdirektör.

Det uppseendeväckande med beslutet är att området Äspet i Åhus redan är bebyggt med hundratals fastigheter, både lyxvillor och sommarstugor, många av dem mycket mer hotade av erosionen än det tänkta nybygget.

Sonny Modig, byggnadsnämndens ordförande i Kristianstad, tror att kommunen överklagar

– Vi måste få prövat om det verkligen är rimligt att dra så långtgående konsekvenser och resonemang som länsstyrelsen gör, när kusten i övrigt är så utsatt som den är och det här scenariot inte får inträffa.

Har du förståelse för att länsstyrelsen skärper tonen mot den här typen av byggande nära vattnet?

– Självklart har jag det. Samtidigt är länsstyrelsen ofta det hinder vi har när det gäller att vida åtgärder för att skydda och förstärka stranden, säger Sonny Modig.

Äspet är ett område som hotas av översvämning och erosion, motiverar länsstyrelsen och Ola Melin försvarar beslutet.

– Sedan förstår vi att konsekvensen för den enskilde personen, som vill bygga här, kan bli förödande. Det är ju sorgligt, här har man kanske planerat i flera år att få till den här byggnaden som man så gärna vill ha, och sedan sätter vi käppar i hjulen. Men i vårt perspektiv måste vi se det lite större, säger Ola Melin.

Frågan om hur klimatförändringarna påverkar möjligheterna att bygga och bo nära havet är het i hela Skåne, Sveriges mest utsatta landskap. Länsstyrelsen har tidigare ingripit mot planer i Skanör, men den här typen av strider är ovanliga, än så länge, säger Ola Melin.

– Vi har en ökad kunskap om erosion, om havsvattenhöjning, om extremnederbörd, klimatförändringar helt enkelt. Med den kunskapen måste vi titta med nya ögon på planeringssituationer runt om i Skåne, säger Ola Melin på länsstyrelsen.