Japanska kollektivhus har svenska förebilder

2:26 min

Sveriges första kollektivhus byggdes framför allt som ett försök att hjälpa kvinnor att komma ut i arbete. I Japan idag har det sedan ett antal år tillbaka byggts kollektivhus inspirerade av detta.

Naoko Inami har forskat på kollektivhus i tio år och studerar just nu de svenska kollektivhusen som gästforskare på Uppsala universitet.

– I Japan är det inte så vanligt att bo med andra människor. Men sedan 2000 har delade hus blivit vanligare bland unga. Vissa unga människor förstår att det är roligt att bo med andra människor, säger hon.

Fler japaner bor och vill bo tillsammans. Men just kollektivhus är relativt nytt. Kollektivhus är ett vanligt bostadshus, men med gemensamma ytor som till exempel ett stort centralkök. 2003 byggdes det ett sådant i Japan för första gången, direkt inspirerat av svenska förebilder.

I Sverige har husen funnits sedan början av 1900-talet. På 1930-talet var Alva Myrdal en stor förespråkare för kollektivhus. Det var ett sätt att få kvinnor i arbete, men det slog aldrig igenom på bred front.

I slutet av 1960-talet ökade intresset igen. Sedan dess har det byggts runt 50 kollektivhus runt om i Sverige.

Det första svenska kollektivhuset som byggdes 1903 var framför allt för unga kvinnor, som genom bland annat gemensam matlagning lättare skulle kunna komma ut i arbetslivet. Denna situation är väldigt lik dagens Japan.

Framför allt unga japanska kvinnor har drabbats av landets dåliga ekonomi säger Naoko Inami. Det är svårt för kvinnor att få jobb. När de sedan väl har fått ett jobb och vill skaffa barn, kanske de måste säga upp sig för att ta hand om barnen. En stor anledning till detta är bristen på förskolor.

– Även om kvinnor vill jobba kan de inte arbeta eftersom de inte har någonstans att göra av barnen, säger Naoko Inami.

Än så länge finns det bara fem riktiga kollektivhus i Japan. Alla i Tokyo. Här bor framför allt unga ensamstående kvinnor som kan hjälpa varandra med barn och matlagning.

Men om regeringen i Japan menar allvar med att vilja få kvinnor ut i arbetslivet skulle kollektivhus vara en bra satsning, menar Naoko Inami.

– För arbetande kvinnor är det en stor hjälp. De som jobbar kommer hem sent och då är maten färdig. Det är det väldigt bra för dem, säger Naoko Inami.