Gamla avtal om vägar och brunnar försvinner

2:52 min

Vid årsskiftet rensas avtalsservitut tecknade före den juli 1968 bort ur fastighetsregistret om de inte har förnyats av dem som har nyttjanderätten. Men få avtal har förnyats.

Servituten ger innehavarna rätt att använda brunnar, vägar och liknande resurser på andras fastigheter. 

Fram till den sista november 2017 var bara knappt 10 procent av de drygt 150 000 äldre servituten i Stockholms län förnyade, vilket är långt färre än förväntat.

Myndigheten försöker nu få så många rättighetsinnehavare som möjligt att förnya sina avtal. Korrekta avtalsservitut gäller i princip i all evighet om inget annat avtalas.

Men att inte förnya sitt avtal om tillgången till exempelvis en väg kan skapa problem för rättighetsinnehavaren.

– Det här kan ställa till en del problem och krångel för den som använder vägen. Det är därför det är viktigt att man gör en förnyelse av den här rättigheten, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Problemet kan uppstå om någon köper en fastighet där rättighetsinnehavarens avtalsservitut inte syns i fastighetsregistret. Den nye ägaren kan då hävda köp i god tro, och alltså inte erkänna avtalet. 

Lantmäteriet bedömer att cirka 50 procent av dessa avtal, från tiden före 1 juli 1968, fortfarande gäller och därför bör förnyas.

Här finns Lantmäteriets frågor och svar om förändringen.