Erik Nylén har avlidit

Arkeologiprofessor Erik Nylén har avlidit. Han var tidigare chef för Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar, RAGU, och en av initiativtagarna till Krampmacken där man rekonstruerade en båt från 1100-talet och i experimentsyfte. Han blev 99 år.