Mycket skottning blir det

Över en meter snö i fjällen

1:44 min

Det blir ett snörikt nyår. Nästan hela länet har över en halvmeter och stora delar av fjällen har över en meter snö.

Iris Linder i Fjällsjönäs kan inte minnas att det varit så här mycket snö på gården redan vid jul och nyår. Hon sköter SMHI:s väderstation tillsammans med maken och där mäts snödjupet på ett enhetligt sätt och senaste inrapporterade observationen gav 87 cm.

Sedan dess har det kommit mer så hon bedömer att det är klart över en meter idag. Enligt snödjupskartan är det Vilhelminafjällen som har mest snö i landet med snödjup mellan 100 och 150 cm.