Köttkonsumtionen

Vi äter mindre kött men inte tillräckligt för miljön

1:45 min

Svenskarnas köttkonsumtion går för första gången på flera år ner. Men den behöver gå ner ännu mer för att vi ska nå våra klimatmål.

De senaste 30 åren har svenskarnas köttförbrukning för det mesta ökat, medan den sen år 2013 har legat rätt stilla kring 87,5 kilo per person*.

Men nu ser det för första gången ut som att svenskarnas köttkonsumtion kommer att minska. I Jordbruksverkets rapport räknar de med att köttförbrukningen kommer minska med 1,5 kg/person 2017. Vidare rapporterar Jordbruksverket att svenskarna i allt större utsträckning äter kött från svenska gårdar.

– I Sverige producerar vi kött med en mängd hållbara mervärden som gör att slitaget på miljön blir längre än i många andra länder, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare för handel och marknad på Jordbruksverket.

Men trots att vi äter mer närproducerat och trots att köttkonsumtionen minskar, äter vi fortfarande alldeles för mycket kött för att vi ska nå våra klimatmål, säger Andreas Olsson, energi och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Jönköping.

– Tittar vi på de nivåerna som vi har per medelsvensk i dag så ligger vi väldigt mycket högre än vad vi långsiktigt behöver bidra med för att de globala målen ska nås.


* Förbrukningen i slaktad vikt. Jordbruksverket skriver att "en tumregel för att räkna om förbrukningen till mängden kött som hamnar på gaffeln är att halvera den."