Slut med mobbning och nakenbilder på nätet

Från och med årsskiftet är olaga integritetsintrång ett brott enligt svensk lag.

Det innebär att det är straffbart att sprida integritetskänsliga uppgifter och bilder, exempelvis nakenbilder utan tillåtelse. Straffet kan bli allt från böter till fängelse i fyra år.

På detta sätt ska polisen lättare kunna komma åt exempelvis nätmobbing och personer som lägger ut bilder från olycksplatser.

En annan förändring är att brottet ofredande som tidigare bara rört faktiska möten, framöver även omfattar kontakter via telefon, mejl och sms.

Straffet för grovt vapenbrott höjs till lägst två år men februari till april har polisen amnesti för att lämna in vapen.
Det blir också straffbart att föreslå ett möte med barn i sexuellt syfte. Detta blir ett brott även om mötet aldrig äger rum.

En annan omtalad lagändring är förbudet mot att tala i mobiltelefon utan handsfree medan man kör bil. Detta förbud träder i kraft i februari.

I maj ökar kravet på tillgänglighet för funktionshindrade på frisörer och restauranger.

Från och med höstterminen blir det obligatoriskt med förskoleklass för sexåringar.