Dålig arbetsmiljö på jobbcoachföretag i Bollnäs

1:43 min

Före detta anställda på ett jobbcoachföretag i Bollnäs berättar nu om usla arbetsförhållanden inom företaget.

ABC Kraften finns på cirka 60 orter runtom i Sverige och arbetar uppdrag av Arbetsförmedlingen med syftet att hjälpa människor in i arbetslivet med bland annat stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildningar.

– Man åkte hem och mådde dåligt. När man inte får fullständigt arbetsmaterial är det ju svårt att utföra de uppgifter man är ålagda. Och eftersom man vill ha sitt jobb kvar måste man ljuga för Arbetsförmedlingen och försöka slingra sig ur situationer där man inte har kunnat lösa vissa uppgifter, säger Pelle Larsson.

Pelle Larsson arbetade på företaget i två år men varken han eller någon av hans kollegor fick något stöd eller utbildning, trots att företagets policy säger att anställda ska få teamutbildning fyra gånger per år. 

Pelle hade daglig kontakt med nyanlända som behövde hjälp att komma in i det svenska arbetslivet. För att kunna ge rätt stöd behövdes tolk, men det var långt ifrån självklart att någon tolk fanns att tillgå. De fick helt enkelt använda andra metoder.

Hur kunde ett möte med en klient se ut utan tolk?

– Mycket google translate, säger Pelle Larsson.

P4 Gävleborg har upprepade gånger sökt ABC Kraftens VD Per Fredriksson utan resultat.