برگزاری دادگاه مردی که به ظن برنامه‌ریزی برای ختنه دخترانش تحت بازداشت است

2:18 min

امروز دادگاهی مردی چهل ساله برگزار شد که مظنون به برنامه‌ریزی برای ختنه دو دختر اش شناخته شده است.

دادستان خواهان ٦ ماه حبس برای این مرد شده است. این مرد اتهام مجرم بودن را نسبت به خود رد کرده است. مادر این دو دختر به پلیس در مورد این موضوع خبر داده بود. لینا ماریا بیرگستروم دادستان گفته است که این یک قضیه خاص است. او گفته هیچ موردی از چنین قضیه را تاکنون در نیافته‌ام که در دادگاه بررسی شده باشد.

اتهام این مرد برنامه‌ریزی برای ختنه زن  یا مثله کردن آلت جنسی زن است که ممنوع می‌باشد و جرم پنداشته می‌شود. به گفته لینا ماریا بیرگستروم دادگاه این سوال را بررسی خواهد کرد که جزئیات برنامه‌ی این مرد برای ختنه دو دخترش چگونه بوده است؟  او گفته است که منظور من اینکه این مرد در برنامه‌ریزی خود به این نتیجه رسیده است که دخترانش باید ختنه شود. چنین یک موضوع مانند مثلاً دزدی بزودی برنامه‌ریزی نمی‌شود. تفاوت اصلی این جاست که او از قبل چنین تصمیمی داشته و می‌دانسته که مثله کردن آلت جنسی یک زن چگونه انجام می‌یابد.

مرد مظنون اتهام انجام جرم را رد می‌کند و در جریان دادگاه تاکید داشت که این کار را انجام دهد. او در توضیح خود گفته است که تحت فشار نزدیکانش در کشور اصلی شان قرار دارد تا دختران خود را ختنه کند همزمان با این او نگران بوده که با انجام این کار ممکن است آنها کشته شوند.

وکیل مدافع این مرد خواهان این شده است تا دادگاه این مرد را از اتهام برنامه‌ریزی ختنه دخترانش تبرئه کند و هم تهدیدهای غیر قانونی او را نادیده بگیرد.

مرد مظنون تا دادگاه جدید تحت بازداشت قرار خواهد داشت که انتظار می‌رود تا یک هفته دیگر برگزار شود.