Uppmärksammad tysk studie om asylsökande och kriminalitet

2:08 min

En ny tysk studie visar på ett tydligt samband mellan ökad brottslighet och det dramatiskt ökade antalet asylsökande åren 2014-15. Men bakom den enkla slutsatsen döljer sig en betydligt mer komplex bild.

Efter en kontinuerlig minskning av våldskriminaliteten under flera år bröts trenden 2014 och 2015. Då ökade istället antalet våldsbrott med tio procent i delstaten Niedersachsen och för ökningen stod huvudsakligen personer som sökt asyl i Tyskland.

Det är en förskräckande siffra vid första anblicken, konstaterar kriminologen som genomfört studien på uppdrag av familjeministeriet, men han pekar också på viktiga förklaringar och nyanser.

– Anmälningsbenägenheten är betydligt större när angriparen är utlänning, enligt kriminologen Christian Pfeiffer.

Men det råder också en stor skillnad inom gruppen utlänningar. Bland dem som kommer från krigsområden, Syrien, Irak och Afghanistan, och vars utsikter att få stanna i landet är goda, ligger brottsligheten under genomsnittet bland asylsökande.

– Helt annorlunda är det bland dem som kommer från Nordafrika, med minimala chanser att få stanna. För många är kriminalitet eller svartjobb enda sättet att hanka sig fram, säger kriminologen. Han efterlyser massiva biståndsprogram för länder som Tunisien, Algeriet och Marocko mot att de tar tillbaka sina medborgare och förbättrar framtidsperspektiven i hemlandet.

Att just ensamma unga män, i den mest våldsbenägna åldern 14-30 år, utgjorde en oproportionerligt stor andel av de flyktingar och migranter som kom 2014 och 2015 förklarar också ökningen i våldsstatistiken. Mot den bakgrunden pekar studien på betydelsen av att få återförenas med familjen för att underlätta integrationen.

Det väntas också bli en het stridsfråga när samtalen om en möjlig regeringskoalition inleds på söndag. Medan Kristdemokraterna vill permanenta det tillfälliga stoppet vill Socialdemokraterna att familjeåterförening åter blir möjligt när undantaget löper ut i mars.