Kronisk stress kan förvärra cancer

1:15 min

Flera studier visar att en cancersjukdom kan förvärras av kronisk stress. Sorg och oro kan göra att kroppen får svårare att oskadliggöra cancercellerna.

Nu inriktas forskningen på att hitta sätt att minska riskerna för spridning av tumörer genom att blockera kroppens skadliga reaktioner på stressen.

Man har bland annat upptäckt att kvinnor som ätit blodtryckssänkande medicin, så kallade betablockerare, och sedan drabbats av bröstcancer, fått betydligt färre dottertumörer än andra.

– Det var en upptäckt som gladde oss, eftersom det betyder att vi kan hitta motmedel mot stress-signalerna, säger doktor Erica Sloan vid Monash University i Australien. 

Under flera år har forskare undersökt hur stress kan påskynda spridningen av cancerceller. Det handlar inte om den ändamålsenliga stressen som hjälper oss att överleva i det dagliga livet.

– Vid kronisk stress får kroppen svårare att hantera attacker av t ex cancerceller. Hjärnans stress-signaler kan till och med öppna upp nya vägar genom lymfkärlen så att cancern lättare kan spridas och bilda dottertumörer, säger Erica Sloan.

Men hon berättar samtidigt att det går att minska kroppens reaktion på stress till exempel genom så kallade betablockerare, som sänker blodtrycket. 

När man studerade bröstcancerdrabbade kvinnor, visade det sig att de som åt betablockerare fick betydligt mindre spridning av cancercellerna till lymfan, och därmed färre dottertumörer, jämfört med andra kvinnor.

När forskarna nu förstår hur stressen kan påskynda spridningen går det också att försöka stoppa den, säger hon. Det gäller till exempel att blockera signalerna mellan tumören och hjärnan.

– Att få en cancerdiagnos kan i sig vara mycket stressande, och vår forskning ska inte öka pressen på patienterna.  

– Tvärtom ska den visa att vi behöver behandla hela människan, inte bara tumören, och då kommer överlevnaden också att öka, säger Erica Sloan vid Monash University i Australien.