DO vs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har blivit ett fall för Diskrimineringsombudsmannen (DO). Frågan, som är principiellt viktig, gäller om svenska kyrkan kan kräva att personal på daghem den själv driver är medlemmar i kyrkan.
Det är Linderås - Adelövs församling utanför Tranås som anmälts av en privatperson. I annonser skriver församlingen att personalen på kyrkans nya daghem ska vara döpta och medlemmar. DO kräver nu besked från församlingen om varför det är nödvändigt. Linderås - Adelövs församling har en månad på sig att svara.