Värnamo

Från vattenbrist till risk för översvämning – kommunen förbereder sig

3:16 min

Vattennivåerna i Lagan stiger, och nu tas pumpar fram för att förhindra översvämningar.

Vattennivån i Lagan i centrala Värnamo ligger en och en halv meter över normalnivån, och för att undvika skador på fastigheter och liknande sätter kommunen nu in pumpar.

Ett tydligt tecken på det höga vattenståndet är en liten brygga vid Åbron där man bara ser räcket.

– Vi förbereder oss, och har pumpar redo för att pumpa bort vatten från Lagan ner i dagvattenbrunnarna, säger Johan Virdung, tekniska kontoret.  

Men även om vattenståndet är högt är det långt från de nivåer som rådde 2004, säger han.

– Vi har vädret på vår sida, för det ska inte bli så mycket mer regn och så blir det kallare, säger han.