Milt klimat försvårar virkestransporter – kan sinka industrin

1:34 min

Den milda vintern och allt regn orsakar problem för skogsindustrin i södra Sverige. Tö och regn hindrar timmerbilarnas framfart på mjuka och leriga skogsvägarna.

Detta kan leda till en virkesbrist som i sin tur kan tvinga industrin att minska på takten.

– Vi har det besvärligt i skogsbruket med att vägarna blir kladdiga och blöta och svåra att transportera virke på, säger Thomas Davidsson, områdeschef på skogsbolaget Södra i Oskarström.

– Förr om vintrarna har vi haft fruset och kunnat ta lite sämre vägar med lite sämre bärighet. Nu är det dåligt väder här permanent och vi har svårighet att få ut virke på en del ställen, säger han.

En fullastad timmerlastbil kan väga över 60 ton. På flera håll i länet gör det milda vädret att en del småvägar inte bär de timmerbilar som ska frakta stockarna från skogen, vilket gör att skogsbolaget Södra valt att bara avverka i skogar som ligger nära de större vägarna.

– Det händer ju att vi får bärga lastbilar, säger han.

Många av de skogsområden som ligger bäst till är ju avverkade redan - börjar de sina nu? 

– Vi har ju kört de bästa objekten nu och det som vi har nu är lite sämre objekt så vi är beroende av att det blir bättre väder, säger Thomas Davidsson.

Så småningom kan situationen leda till att sågverken får brist på råvaran timmer. Thomas Davidsson tror att de kommande veckorna blir en utmaning.

– Det kan leda till att industrin tvingas minska ner på takten eller stanna om vi inte löser detta.

Under 2018 kommer Södra därför driva en kampanj, främst gentemot markägare, för att förbättra skogsbilsvägnätet i södra Sverige.

– I samband med avverkningar försöker vi få med markägarna på detta att förbättra vägarna.