Kristianstad

Inga snokhögar kvar efter kommunens städning

1:10 min

Kristianstad kommun har röjt bort högar där snokar lägger sina ägg utan att tillföra nya. Länsstyrelsen ska nu pröva om agerandet strider mot  artskyddsordförordningen.

De högar av biologiskt material som vanligtvis brukar stå uppradade längs med strandvallen vid Ekenabben lyser i år med sin frånvaro. Högarna är vitala för snokarnas reproduktion, eftersom snokäggen kräver en viss miljö och temperatur för sin överlevnad.

Men i början av förra året, när kommunen skulle rensa upp på promenadstråket intill snokhögarna, så strök den viktiga vegetationen för snoken med. 

– Det som har hänt är att kommunen har utfört sin vanliga skötsel av området vilket innebär att vegetation klipps ner och tas bort ifrån platsen, säger Jonas Schrevelius, arbetschef på C4-teknik. 

Kommunen kommer nu att tillsätta nya snokhögar till våren, men enligt naturfotografen och snokentusiasten John Jonasson kan det vara försent. 

– Snoken behöver riktiga högar som hinner pressa ihop sig naturligt. Att lägga ut en hög i mars månad - samma månad som de parar sig - det blir inga snokungar i år heller, säger Jonasson. 

Jonasson har JO-anmält händelsen och Länsstyrelsens naturprövningsenhet ska nu ta ställning till om agerandet bryter mot artskyddsförordningen.